EU OP

VR 71: Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací (FTIR)

V rámci výběrového řízení byl pořízen kompaktní měřící přístroj, umožňující častou a snadnou změnu místa měření a měření za jízdy – infračervený spektrometr s Fourierovou transformaci (FTIR) Nicolet iS5.

VR 71 : Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací #1

Jedná se o kompaktní, mobilní měřící systém pro analýzu kapalin a plynů metodou infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací. Obsahuje moduly pro analýzu vzorků kapalin a plynů. Je možnost jeho napájení za jízdy automobilem (baterií nebo adaptérem do vozidla), což umožňuje měření za jízdy. Měření je založeno na infračervené spektrometrii v rozsahu 400 – 7000 cm-1 se spektrálním rozlišením lepším než 1 cm-1. Modul pro analýzu kapalin je vybaven jednoodrazovým diamantovým ATR, modul pro analýzu plynů kyvetou s dlouhou optickou dráhou (5 m).

VR 71 : Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací #2

Předpokládané využití přístroje je měření složení paliv a maziv, přítomnost jejich aditiv, zejména pak stárnutí a opotřebení olejů při využívání modulu pro kapalné vzorky. Modul pro plynné vzorky bude využíván k měření koncentrací plynných škodlivin v ovzduší i ve výfukových plynech (oxidy dusíku, uhlíku, síry apod.). Jde o flexibilní a široce využitelný přístroj vhodný i k dalším analýzám především organických látek v pevném, kapalném i plynném skupenství.

VR 71 : Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací #3

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz