EU OP

VR 67: Simulátor velkých vozidel

CDV PLUS, VP2 pořizuje řidičské simulátory autobusu, nákladního vozidla, osobního vozidla a motocyklu. Jedná se o výstavbu řidičského simulátoru, který sestává ze čtyř základních částí: z napodobení vozidla, simulace prostředí, napodobení provozu a systému instrukcí. Dále bude simulátorová laboratoř vybavena trenažérem motocyklu, který umožní realisticky simulovat různorodé dopravní situace a povede tak řidiče k nácviku jejich správného vyhodnocování a následného zvládání. Simulátory budou využívány k věděcko-výzkumným účelům např. v oblasti zkoumání distrakce pozornosti řidiče a jeho mentálního zatížení při vykonávání sekundárních úloh při řízení. Zařízení budou využívány rovněž k účelům výukovým a výcvikovým. Zejména u nákladních, těžkých a velkorozměrných automobilů existují zvláštní techniky řízení, které je možné nacvičovat ve virtuálním dopravním prostředí simulátoru. Motocyklový trenažer umožní realistické chování a jízdní vlastnosti odpovídající daným skupinám motocyklů. V neposlední řadě bude simulátorová technika sloužit k návrhu a testování asistenčních systémů řidiče, které zajišťují zejména větší bezpečnost provozu vozidla.

VR 67: Simulátor velkých vozidel #1

Řidičský simulátor autobusu, nákladního a osobního vozidla

Kabina simulátoru je instalována v centru širokoúhlého sférického projekčního plátna, je umístěna na pohybové základně hexapod, která je poháněna elektrickou energií a umožňuje pohyb v 6-ti stupních volnosti (6DoF). Dopravní prostředí je zobrazeno systémem projektorů s vysokým rozlišením. Vizualizace je řízena funkcí automatické kalibrace obrazových segmentů, což umožňuje plynulé panoramatické zobrazení scény v zorném poli řidiče 180-ti stupňů ve vodorovné rovině. Systém je vybaven prostorovým ozvučením s dynamickým rozsahem zvuků, což umožňuje věrnou zvukovou kulisu interiéru vozidla i vnějšího dopravního prostředí. Simulátor disponuje dynamickým modelem pohybu vozidla, který simuluje fyzikální vlastnosti vozidla při úkonech jako je zrychlení, brzdění, náklony nebo účinky zatížení nákladem. Ve virtuálním dopravním prostředí lze vytvořit širokou škálu rizikových scénářů jako je prasknutí pneumatiky, jízda na mokrém či zledovatělém povrchu vozovky, jízda za snížené viditelnosti, poškozená vozovka atd. Simulovat lze rovněž různé podmínky počasí jako je sníh, déšť, slunce nebo mlha a tímto zkoumat vliv počasí na chování řidiče.

Modulární konstrukce systému umožňuje modifikovat kabiny a specifické vlastnosti jednotlivých druhů vozidel, tudíž je možné simulovat jízdu v nákladním vozidle, autobuse i osobním vozidle. Všechny ovládací a zobrazovací prvky přístrojové desky a interiéru kabiny jsou plně funkční, stejně jako pedály řízení a řadicí páka. Průběh jízdy je zaznamenán na datové médium. K dispozici jsou komplexní informace o chování řidiče v dopravním prostředí, o veškeré manipulaci ovládacích prvků v interiéru kabiny a dalších sledovaných proměnných jako jsou fyziologické funkce řidiče či sledování očních pohybů během řízení.

VR 67: Simulátor velkých vozidel #2

Řidičský simulátor motocyklu umožňuje:

  • Nácvik ovládání motocyklů všech skupin AM (mopedy), A (do 125 ccm) a AO/AN (do/nad 25kW)
  • Volbu typu převodovky — automatickou, nebo manuální volbu jízdního režimu s různým počtem tras a stupněm obtížnosti - zkušební jízda, městský provoz, mimoměstský provoz, dálková jízda
  • Jízdu ve dne, v noci a v mlze
  • Nácvik řešení krizových situací (neukázněnost ostatních účastníků provozu, zvěř přes silnici, vyhýbání se náhlým překážkám v provozu, náhlá změna povětrnostních podmínek atd.)
  • Zpětné přehrávání ujeté trasy
  • Zpětné vyhodnocení ujeté trasy — záznam chyb v řízení dopravních prostředků a upozornění na vznik možných rizik při chybném řízení
  • Tiskový výstup ujeté trasy se záznamem výše uvedeného vyhodnocení
  • Věrnou zvukovou kulisu
  • Velmi realistické chování a jízdní vlastnosti odpovídající daným skupinám motocyklů
  • Pohybový aparát umožňující náklony a vibrace motocyklu v dané virtuálním prostředí

VR 67: Simulátor velkých vozidel #3

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz