EU OP

VR 63: Vybavení měřícího vozidla

Pro potřeby bezpečnostních inspekcí bylo pořízeno speciální měřicí vozidlo. Nedílnou součástí tohoto vozidla je inspekce s pomocí systému s videozáznamem a záznamovým ovládacím tabletem je měřicího systému. Jako měřicího vozidlo Centra dopravního výzkumu, v.v.i. pro pasport pozemních komunikací je užito sériově vyráběného vozu Volkswagen Transporter se středně vysokou střechou, ve kterém je nainstalováno speciálně vyvinuté zařízení a čidla pro měření různých veličin, pro lokalizaci a také pro záznamové zařízení k získávání videozáznamů.

VR 63: Vybavení měřícího vozidla #1

Původně používaný systém užívaný ve vozidle Centra dopravního výzkumu, v.v.i. pro pasport pozemních komunikací byl nahrazen novějším a vhodnějším systémem. V rámci vývoje měřicího systému pro vozidlo CDV bylo požadováno zahrnout zejména jednoduchost obsluhy celého systému včetně uživatelsky přívětivého rozhraní ovládacího programu. V současnosti jsou ve vozidle nainstalovány systémy pro videopasport komunikací. Systém a měřicí vozidlo je vyvíjeno s ohledem na potřeby projektu IDEKO.

Zjednodušeně se může konstatovat, že základní vybavení celého měřicího a záznamového zařízení měřicího vozidla se skládá z jedné měřicí a vyhodnocovací jednotky, jedné vysoce citlivé antény GPS, 3 kamer s HD rozlišením (přední, předoboční a zadní), jednoho vysoce citlivého gyroskopového senzoru, jednoho rozhraní pro specializované snímače (CAN, teplota, aj.), jednoho dotykového monitoru pro základní obsluhu a čtení měřených dat a jednoho měřicího tabletu pro obsluhu a řízení systému. K záloze a prohlížení všech měřených dat je v kanceláři CDV umístěn databázový server. Základními funkcemi měřicího systému je kalibrace měřicí aparatury, sběr dat na zvolené trase pozemní komunikace, vizualizace získaných dat a archivace naměřených dat. Hardwarové vybavení měřicího vozidla pro videopasport pozemních komunikací získává z připojených čidel data, která zpracovává a ukládá ve vyhodnocovací jednotce. Tato jednotka je umístěna na zemi nákladového prostoru za druhou řadou sedadel. Činnost hardwaru je synchronizována časovými údaji jednotky GPS. Synchronizační impulsy určují frekvenci snímkování z připojených digitálních kamer. Frekvenci lze nastavit v rozmezí 1 až 10 Hz. Současně se snímky z kamer je získávána GPS poloha vozidla, ujetá dráha a 3D orientace v prostoru, akcelerace vozidla a magnetické pole Země. Maximální doporučená měřící rychlost vozidla je 50 km/h. Při této rychlosti urazí vozidlo mezi jednotlivými měřeními při frekvenci synchronizace 10 Hz dráhu cca 1,4 m. Z důvodů lepšího časového rozlišení dat je u gyroskopu zvolená raději vyšší frekvence ve výši 100 Hz.

VR 63: Vybavení měřícího vozidla #2

Měřená data (datum, čas, snímky z přední, boční a zadní kamery v rozlišení až 1600x1200 bodů, GPS poloha, ujetá dráha vozidla od staru měření, gyroskopu, akcelerometru a magnetometru) jsou ukládána z důvodů velkého datového toku a odolnosti na vibrace na velmi rychlý výměnný SSD (Solid State Disk). Po ukončení měření lze data po vyjmutí výměnného SSD archivovat na datovém serveru Synology DS2411+ umístěném v prostorách CDV, v. v. i.

VR 63: Vybavení měřícího vozidla #3

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz