EU OP

Tisk

Tiskové zprávy

 

Projekt Dopravní VaV centrum přinesl kvalitní výzkumné zázemí

Projekt Dopravní VaV centrum CDV PLUS je projektem Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Projekt byl financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 - Regionální VaV centra, a to ve výši 463 milionů korun, kdy podíl prostředků Evropské unie přesáhl částku 390 milionů korun.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2011, výstavba budov Dopravního VaV centra začala v listopadu 2011 a byla dokončena v polovině roku 2014. Plný provoz Dopravního VaV byl spuštěn v červenci 2014, akreditace laboratoří se uskutečnila téhož roku v listopadu. Realizace projektu byla ukončena v prosinci 2014.

Cílem tohoto projektu bylo vybudování kvalitního výzkumného zázemí, které má prostřednictvím svých laboratoří, vybavení a know-how poskytovat komplexní prostředí pro výzkum ve vybraných disciplínách dopravních aplikovaných věd. Vybavení Dopravního VaV centra odpovídá nejvyšším potřebám i trendům současného dopravního výzkumu.

Projekt Dopravní VaV centrum CDV PLUS zaštitoval 5 výzkumných programů: Hloubková analýza dopravních nehod (HADN), Humánní synergie v dopravě, Bezpečnost v silničním provozu, Dopravní infrastruktura, Doprava a životní prostředí.

Největším mezinárodním úspěchem loňského roku v rámci projektu Dopravní VaV centrum bylo obdržení prestižní cenu Evropské charty bezpečnosti 2014 (Excellence in Road Safety Award), kterou v Athénách převzal ředitel Centra dopravního výzkumu, v.v.i., prof. Karel Pospíšil. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., obdrželo tuto cenu za činnost v oblasti bezpečného utváření pozemních komunikací, konkrétně za tvorbu metodických materiálů pro provádění auditu a inspekce bezpečnosti pozemních komunikací, za provádění dopravně bezpečnostních analýz, za organizování školení auditorů bezpečnosti a provádění osvěty v této oblasti.

Proj

Projekt Dopravní VaV centrum přinesl kvalitní výzkumné zázemí  [ 217,82 KB]

 

Dokumenty ke stažení

 

Na stránce Média najdete odkazy na články se stanovisky našich odborníků.

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz