EU OP

Dopravní VaV centrum (CDV PLUS)

Projekt Dopravní VaV centrum CDV PLUS (dále Centrum), je projektem Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Projekt je financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 - Regionální VaV centra, a to ve výši 463 130 480,- Kč, přičemž podíl prostředků Evropské unie přesahuje 393 milionů korun.

Cílem projektu je vybudovat a vytvořit jedinečné výzkumné zázemí, které prostřednictvím svých laboratoří, vybavení a know-how bude poskytovat komplexní prostředí pro výzkum ve vybraných disciplínách dopravních aplikovaných věd, a přispívat tak k optimálnímu rozvoji dopravního sektoru, nejen v regionu. Rozmanitost výzkumu Centra odpovídá potřebám i trendům současného dopravního výzkumu.

Unikátní výzkumná infrastruktura poskytne podporu nejen pro samotný výzkum, ale také pro uživatele z řad státní správy, kde napomůže zefektivnění plánování, výstavby, správy a údržby staveb dopravní infrastruktury, včetně enviromentálních a bezpečnostních aspektů, tuzemských i zahraničních vysokých škol, kterým vytvoří zázemí pro uskutečňování experimentální a poloprovozní činnosti, a u výrobních, dopravních, provozních či stavebních firem u nás i v zahraničí podpoří zavádění nových technologií do praxe.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2011, výstavba budov Centra byla započata v listopadu 2011 a má být dokončena v prosinci 2013. Plánovaná akreditace laboratoří připadá na leden 2014 a plný provoz Centra na červenec 2014. Realizace projektu bude ukončena v prosinci 2014.

Projekt zahrnuje 5 výzkumných programů:

  1. Hloubková analýza dopravních nehod (HADN)
  2. Humánní synergie v dopravě
  3. Bezpečnost v silničním provozu
  4. Dopravní infrastruktura
  5. Doprava a životní prostředí


Loga CDV PLUS Loga CDV PLUS

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz