EU OP

Akce: Udržitelná doprava ve městech

V prostorách kongresového centra BVV proběhl kulatý stůl k problematice „Udržitelná doprava ve městech“. Toto téma bylo výzkumnými pracovníky Divize rozvoje dopravy CDV zvoleno zejména z důvodu jeho aktuálnosti. Většina obyvatel ČR žije v městském prostředí a zároveň zde dochází k růstu intenzity osobní motorové dopravy => znečištění ovzduší, hluk, bezpečnostní rizika apod. vedoucí k celkovému poklesu kvality života. Udržitelná doprava ve městech může napomoci k eliminaci těchto problému plynoucí z dopadů osobní motorové dopravy v městských oblastech. Ze strany výzkumných pracovníků byly identifikovány např. tyto témata:

  • Cyklostrategie ve vztahu k dopravě ve městech
  • Automatické sčítače pěších a cyklistů
  • Možnosti inteligentních dopravních systémů při naplňování udržitelné dopravní politiky města

V návaznosti na tyto témata proběhla diskuze:

  • Jaké jsou možnosti měst při naplňování udržitelné dopravní politiky?
  • Jak urychlit její zavádění? Kde jsou rezervy?
  • Jakou pomoc může CDV nabídnout městům při naplňování udržitelné dopravní politiky?

Nad výše uvedenými tématy diskutovali zástupci CDV, oborové organizace zejména z neziskového sektoru a především zástupci různých odborů městských úřadů. Došlo k vzájemnému přenosu zkušeností a praktických poznatků. Účastníci získali prostor k navázání spolupráce v této problematice.

Dokumenty

Prezentace

 

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz