EU OP

Akce: Psychoterapeutická práce s řidiči

V návaznosti na první uskutečněný kulatý stůl (listopad 2011) zabývající se psychologií v dopravě proběhl 15. a 16. 11. 2012 druhý navazující kulatý stůl zabývající se psychoterapeutickou prací s řidiči. Kulatého stolu se mimo výzkumných pracovníků CDV účastnili i zástupci soukromého sektoru. Mezi diskutovaná témata patřily např.:

  • Kognitivně behaviorální terapie
  • Individuální terapie s řidiči
  • Psychoterapie řidičů
  • Alkohol a řízení
  • Skupinová terapie problémových řidičů

Výstupy z proběhlých kulatých stolů jsou ke stáhnutí níže.

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz