EU OP

Akce: Problematika přepravy chemických látek

Dne 3. 4. 2012 uspořádalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR) další ze série kulatých stolů. Tentokrát na téma „Problematika přepravy chemických látek“. Kulatý stůl se uskutečnil v sídle SCHP ČR v Praze a zúčastnilo se ho více jak 20 osob.

Za CDV vystoupil se svoji prezentací Ing. Libor Krejčí. Ve svém výstupu se zaměřil na:

  • úlohu bezpečnostního poradce
  • novinky v rámci tuzemské legislativy
  • průběh zkoušek bezpečnostních poradců
  • přepravu a kontroly v rámci ADR apod.

V rámci diskuze řešil Ing. Krejčí se zástupci členů SCHP ČR různé problémy týkající se přepravy dle pravidel ADR a také projektové náměty, na kterých by mohlo CDV, SCHP ČR a jejich členové v budoucnu participovat. Odborný výklad Ing. Krejčího byl doplněn i prezentacemi Ing. Ladislava Špačka, CSc. a JUDr. Václava Živce. V rámci interní diskuze mezi CDV, SCHP ČR a jejich členskou základnou došlo ke shodě spolupracovat na přípravě dvou projektů - dlouhodobé vzdělávání logistiků chemických podniků a příprava studentů na pracovní pozice spojené s logistikou chemikálií.

Dokumenty

Prezentace

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz