EU OP

Akce: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR a změny legislativy k přepravě nebezpečných látek

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (dále jen ČAPPO) ve spolupráci s CDV uskutečnila 27. 11. 2012 v hotelu PRAMEN v Praze odborný diskuzní seminář k problematice „Přepravy nebezpečných věcí dle ADR a změny legislativy k přepravě nebezpečných látek“.

V rámci semináře vystoupili zástupci CDV i ČAPPO a následně lektoři Akademie dopravního vzdělávání, DEKRA Automobil a.s. a ČEPRO, a.s.

Během semináře docházelo k aktivnímu zapojování účastníků do diskuze a k zodpovídáním jejich dotazů. Ze semináře vzešlo mnoho praktických informací, návrhů a doporučení jak pro účastníky z řad soukromého sektoru, ale také pro zástupce CDV i ČAPPO.

Více informací k semináři je uvedeno v pozvánce a v prezentacích od lektorů níže.

Fotografie

Akce: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR a změny legislativy k přepravě nebezpečných látek #1 Akce: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR a změny legislativy k přepravě nebezpečných látek #2
Akce: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR a změny legislativy k přepravě nebezpečných látek #3 Akce: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR a změny legislativy k přepravě nebezpečných látek #4

Dokumenty

Prezentace

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz