EU OP

Akce: Možnosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích

Dne 27. 6. 2012 se v prostorách Regionální hospodářské komory Brno uskutečnil další kulatý stůl zaměřený na téma „Možnosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích“. Na akci se sešlo skoro 50 účastníků. Přednášejícími byli tentokrát Ing. Petr Pokorný, Ing. Radim Striegler, Ing. Alena Daňková a Ing. Eva Simonová.

Odborníci se ve svých přednáškách dotkli identifikace míst častých dopravních nehod, analýzy dopravně-inženýrských opatření a samozřejmě navrhovali nejefektivnější řešení míst dopravních nehod. V případě zvyšování bezpečnosti se zaměřili jak na pozemní komunikace, tak na zranitelné účastníky a ukázali možnosti řešení nejčastějších problémů v intravilánu. Po ukončení jednotlivých sekcí probíhala diskuze účastníků s přednášejícími.

Všichni zúčastnění v průběhu vyplňovali anketní listy, ve kterých uvedli, že byli s akcí spokojeni. Také oceňovali odbornost a profesionalitu, nové informace a přístupy k řešení situací. Poptávka byla především po zklidňování dopravy, posouzení bezpečnosti daného místa, ale i po auditech či inspekcích.

Na závěr kulatého stolu proběhlo slosování anketních lístků o ceny, předání cen výhercům a společný oběd.

Akce: Možnosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích #5 Akce: Možnosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích #1
Akce: Možnosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích #2 Akce: Možnosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích #3
Akce: Možnosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích #4 Akce: Možnosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích #6

Dokumenty

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz