EU OP

Akce: Monitorování a hodnocení stavu vozovek pozemních komunikací

CDV a RHK Brno uspořádali 26. 11. 2012 kulatý stůl na téma „Monitorování a hodnocení stavu vozovek pozemních komunikací“.

V rámci kulatého stolu vystoupili se svými prezentacemi a příspěvky výzkumní pracovníci CDV a zástupci soukromého sektoru. Důraz byl kladen na aktuální a inovační poznatky z této oblasti. Byly diskutovány potřeby účastníků, kteří se rekrutovali z veřejného i soukromého sektoru (zástupci krajských úřadů, SÚS, odbory dopravy městských úřadů, ŘSD ČR, komerční firmy apod.). Během kulatého stolu došlo k diskuzi nad mnohými problémy, kterými účastníci čelí. Tyto identifikované problémy budou využity jako námět pro další VaV práci CDV. Současně došlo s několika firmami k seznámení a navázání spolupráce.

Více informací k semináři je uvedeno v pozvánce a v prezentacích níže.

Fotografie

Akce: Monitorování a hodnocení stavu vozovek pozemních komunikací #1 Akce: Monitorování a hodnocení stavu vozovek pozemních komunikací #2
Akce: Monitorování a hodnocení stavu vozovek pozemních komunikací #3 Akce: Monitorování a hodnocení stavu vozovek pozemních komunikací #4

Dokumenty

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz