EU OP

Akce: Bezpečnostní rizika na železničních přejezdech

Dne 3. 5. 2012 se v prostorách Regionální hospodářské komory Brno uskutečnil další kulatý stůl, který se tentokrát zaměřil na téma „Bezpečnost železničních přejezdů“. Přednášejícími byli odborníci z Centra dopravního výzkumu v. v. i. - Ing. Pavel Skládaný a Ing. Pavel Tučka. Mezi řešené oblasti patřilo např.:

  • Vliv geopatogenních zón na bezpečnost v železniční dopravě
  • Zajištění takových bezpečnostních opatření, která budou blíže psychologii lidí – uvedení příkladů z Německa; dražší bezpečnostní opatření mohou mnohdy riziko nehodovosti zvýšit
  • Problém s nedostatkem finančních prostředků na implementaci bezpečnostních prvků – kdo to zaplatí?
  • Většina nehod se děje tam, kde to místní obyvatelé znají
  • Navigační systémy a jejich nedostatky
  • Všechny přejezdy v ČR mají nedostatky v dopravním značení
  • Světelná versus mechanická závora a jejich poruchovost, výhody a nevýhody
  • „Tygří oči“ ano / ne, debata o kladech a záporech.
  • Návrh doplnění oranžového světla
  • Autoškoly se zabývají železničním značením minimálně, samotní školitelé v autoškolách mají nedostatečné znalosti

Zájem o toto téma byl značný, sešlo se skoro 50 účastníků – zástupci jednotlivých obcí, krajů, firem, policie, správy a údržby silnic a železnic. Díky širokému spektru zúčastněných během celého semináře probíhala živá diskuze, která pokračovala i o přestávkách. Všichni zúčastnění si tak mohli uvědomit, že co se týče bezpečnosti železničních přejezdů v ČR, je zde stále mnoho nedostatků a podnětů , které bude nutné řešit. Ke zpětné vazbě sloužil přednášejícím formulář, který mohli účastníci vyplnit a nastínit tak témata, která by je zajímala a mohla být přednášena, řešena nebo diskutována na příštích akcích.

Akce: Bezpečnostní rizika na železničních přejezdech #1 Akce: Bezpečnostní rizika na železničních přejezdech #2
Akce: Bezpečnostní rizika na železničních přejezdech #3 Akce: Bezpečnostní rizika na železničních přejezdech #4

Dokumenty

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz