EU OP

Akce: Autoškoly a zaměstnavatelé — jaký má být řidič profesionál?

Dne 16. 11. 2011 se v prostorách Regionální hospodářské komory Brno uskutečnil první kulatý stůl. Kulatý stůl byl tematicky zaměřen na dopravní psychologii. Vystupujícími byli odborníci z řad Centra dopravního výzkumu v. v. i. (CDV) a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Mezi řešené oblasti např. patřily:

  • Aktuální legislativní změny
  • Management kvality při výběru profesionálních řidičů
  • Standardy bezpečnosti řidičů profesionálních tématů
  • Role autoškol při výběru profesionálních řidičů
  • Tvorba a evaluace dopravně-bezpečnostních kampaní
  • Trénink kognitivních funkcí řidičů
  • Psychologická a terapeutická práce s řidiči
  • Zásady bezpečné jízdy a mnohé další

Zájem o konaný kulatý stůl byl značný a spektrum účastníků bylo také pestré - zástupci městských dopravních přepravců, hasičů, policie, spedičních firem, autoškol, municipální sféry apod. Během kulatého stolu řešili lektoři řadu podnětných námětů a problémů účastníků, jenž byly zaznamenány a následně budou již individuálně řešeny.

Zástupci CDV i UPOL uvažují o navazujících akcích a setkáních, na kterých budou hlouběji řešeny identifikované náměty a problémy účastníků.

Fotografie

Akce: Autoškoly a zaměstnavatelé – jaký má být řidič profesionál? #1 Akce: Autoškoly a zaměstnavatelé – jaký má být řidič profesionál? #2
Akce: Autoškoly a zaměstnavatelé – jaký má být řidič profesionál? #4 Akce: Autoškoly a zaměstnavatelé – jaký má být řidič profesionál? #5
Akce: Autoškoly a zaměstnavatelé – jaký má být řidič profesionál? #3

Dokumenty

Prezentace

 

kontakt

cdv

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

úvod   |   výzkumné programy   |   akce   |   vizualizace   |   tisk a média   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz